Vloeken

Kort na ’t begin van ’t icce begonnen we, zoals jullie misschien nog weten, met auteurstalen te experimenteren. Bij mij thuis staat ligt nog een boek van zo’n taal, Pilot, die verdacht veel op Basic lijkt. Pascal was echter toen de taal.

Tot Ad Weterings ons vertelde dat we eigenlijk C moesten gebruiken. Met de hele santekraam (computers et al.) naar Yta Beetsma’s boerderij om daar o.l.v. Ad C te leren.

Ik heb nog nooit zoveel gevloekt als in die week. Maar een paar maanden later was er in het hele ICCE geen Pascal vertaler meer te vinden. Sindsdien was ’t C (en later C++) wat de klok sloeg.